Over deze module

Over deze module

Inhoud ontwikkeld door experts

Deze module is ontwikkeld in opdracht van Stichting mirro. De inhoud van deze module is ontwikkeld door experts op dit thema, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Bij het vormgeven van de inhoud van de module is gebruik gemaakt van de inzichten uit de positieve psychologie, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Onderwerpen die in de module aan de orde komen zijn:

  • Mijn verhaal: als je je eigen verhaal beschrijft of vertelt aan anderen dan schep je orde in je eigen ervaringen. Dat geeft overzicht en inzicht.
  • Nee is oké: wil je grenzen stellen, dan moet je af en toe nee zeggen tegen verzoeken van anderen. Nee zeggen kan je oefenen. En het is belangrijk dat je weet waar jij je geld aan uit wil geven.
  • Stress en spanning: financiële stress houdt vaak lange tijd aan. Als spanning blijft bestaan ervaren we stress. Hoe zorg je dat geldzorgen je niet boven het hoofd groeien?
  • De omgeving: omdat je je misschien schaamt voor je geldproblemen, kun je het gevoel hebben er helemaal alleen voor te staan. Het is belangrijk om je zorgen te delen en hulp te vragen.

 


Mijn verhaal

Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Als je dit...

Mijn verhaal

Nee is oké

Wil je grenzen stellen, dan moet je af en toe nee...

Nee is oké

Schaamte

Omdat je je misschien schaamt voor je...

Schaamte