Hoe ziet de organisatie eruit?

Hoe ziet de organisatie eruit?

Stichting mirro is in april 2012 opgericht vanuit een gezamenlijk initiatief van de GGZ-instellingen AZmn, GGZ Drenthe, GGZ inGeest, Parnassia Groep en verzekeraar Achmea. Mirro is een stichting zonder winstoogmerk. Stichting mirro kent een bestuur waarin (een beperkt aantal) zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn vertegenwoordigd. Het bestuur staat open voor participatie van andere partijen. Een Wetenschappelijke Board adviseert over de producten, waarmee de wetenschappelijke onderbouwing is gewaarborgd. Voor de verschillende producten zijn teams ingericht die de kwaliteit en het beheer van de producten monitoren. Het bedrijfsbureau van Stichting mirro coördineert en faciliteert alle ontwikkelingen. Meer over de organisatie leest u in de toelichting op het organogram.